IT | EN

La crisi non risparmia l'hi-tech | calo del 7,5%. si salvano i tablet